EY - Eliza Kosieradzka

Eliza Kosieradzka

EY Polska, Compliance & Conduct Competency Leader, Senior Consultant, Financial Risk & Analytics

Ekspert w dziedzinie compliance i zarządzania ryzykiem conduct z 9-letnim doświadczeniem w pracy w EY. Project manager uczestniczący w projektach związanych z szeroko rozumianym sektorem finansowym.

Biuro Warszawa, PLEliza wspiera klientów z sektora finansowego w zakresie zagadnień związanych z efektywnością działania obszaru Compliace, kontrolą wewnętrzną, modelem 3 linii obrony, zarządzaniem ryzykiem conduct, zarządzaniem ryzykiem stron trzecich.

Eliza pełni również rolę project managera na projektach dla sektora finansowego, skupiających szereg interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Kontakt