EY - Wojciech Domagała

Wojciech Domagała

EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Counsel

Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, który rozwija praktykę Energetyki i Zasobów Naturalnych w Kancelarii EY Law.

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Warszawa, PL

Wojciech jest adwokatem specjalizującym się w prawie energetycznym, który od lat rozwija praktykę Energetyki i Ochrony Środowiska w Kancelarii EY Law.

Od początku swojej kariery zawodowej pracował na rzecz polskiego przemysłu – jego główni klienci to duże zakłady przemysłowe z branż energochłonnych (m.in. stalowej, chemicznej, papierniczej i szklarskiej). Realizowane przez niego projekty dotyczą w większości poprawy efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych. W skład rozwijanego przez niego zespołu wchodzą nie tylko prawnicy, ale również pracownicy naukowi i inżynierowie – dzięki swojej interdyscyplinarności EY Law jest w stanie zaoferować klientom unikatowe na rynku usługi, wykraczające poza tradycyjne doradztwo prawne.

Niezależnie od tego, Wojciech zajmuje się doradztwem prawnym w procesach inwestycyjno-budowlanych, a także reprezentowaniem klientów w sprawach administracyjnych, w tym w szczególności w postępowaniach koncesyjnych.


Wojciech zdobył wykształcenie prawnicze w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem Wydziałów Prawa: Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia magisterskie), University of Aberdeen (studia licencjackie, LL.B. with Honours), University of Cambridge (studia magisterskie, LL.M.).

Kontakt